agy

agy
agy
agy Pszichofizikai vizsgálatok és Hámori József agykutató véleménye szerint a zenei érzékelés elsõsorban a jobb agyféltekéhez köthetõ.

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy az emberi agy mely agyféltekéje milyen érzékelési funkciókért is felelõs:

BAL AGYFÉLTEKE

JOBB AGYFÉLTEKE

  • beszédkészség, nyelvi központ: pl. beszédértés, beszédelemzés

·    zenei képességek nagy része: pl. hangszín, hangmagasság (benne abszolút hallás), harmóniák érzékelése, dallamok közötti differenciálás képessége

  • időérzékelés ® a muzikalitáshoz kapcsolódó ritmusérzék a bal félteke kizárólagos tulajdonsága!
  • térérzékelés, látás
  • a jobb kéz mozgatója (általában ügyesebb a ritmusjelzésnél, pontos, irányzott ütéseknél, függetlenül attól, hogy az illető jobb- vagy balkezes)
  • bal kéz mozgatója

·    logikus gondolkodás

  • absztrakt gondolkodás, kreativitás, új dolgokra való fogékonyság ® zeneértés, éneklő vagy zenei kommunikáció megértése
  • emóciók feldolgozása, érzékenység nonverbális hatásokra ® a zene percepciója, élvezete
  • asszociatív régió ® dallammemorizálás, felidézés képessége


Több intézet vizsgálta - egyelõre kísérleti állatokon - a serkentõszerek (ecstasy, speed) idegrendszeri hatásait.
Kimutatták, hogy ezek olyan elváltozásokat okoznak az agykéreg elektromos tevékenységében, amelyekhez hasonlóak az emberi agyban a memóriavesztéssel, illetve a depresszióval hozhatók összefüggésbe.
Az, hogy ezek milyen mértékben károsak, -akár azonnal, akár a késõbbiekben-, további vizsgálatokat igényel.
Ráadásul a nagy hangerõ jelentõs mértékben fokozza a serkentõ-hangulatjavító vegyületek idegrendszerre gyakorolt hatását. ►acid


Agyunk sokat fejlődik a zenetanulástól►

Zenével hangolhatjuk át az agyunkat►

Nehezen fogja fel az agyunk a kortárs klasszikus zenét►

Music + the Mind


………………………………………………………………………………………………………..
A Dortmundi Műszaki Egyetem zenetudományi munkatársai  kiderítették, hogy a zenehallgatás nem csökkenti a koncentrációt.

A kísérletben 15 és 17 év közötti fiatalok vettek részt, akikkel felváltva töltettek ki egy intelligencia és egy koncentrációs tesztet. Az egyik csoport tagjainak az intelligenciatesztet zenehallgatás mellett, a koncentrációs feladatsort pedig zenehallgatás nélkül kellett kitölteniük. A másik csoportba tartozóknál ez fordítva történt.

Kiderült, hogy a zenehallgatás pozitív hatással volt a lapok kitöltésére és a fiatalok a matematikai, illetve intelligenciát tesztelő feladatokat is jóval eredményesebben oldották meg, mint amikor nem hallgathatták közben kedvenc dalaikat. A zenét hallgatóknak nem csak az eredményük lett jobb, de a teljesítményük és a koncentrációjuk is nőtt, amire a legjobb bizonyíték, hogy gyorsabban és pontosabban töltötték ki a tesztlapokat a zenét nem hallgató társaiknál.
………………………………………………………………………………………………………..

Zenészagy

Christian Gaser, a jénai egyetem munkatársa és Gottfried Schlaug, a Harvard Egyetem tanára korábban számítógépes képletapogató segítségével pásztázta hivatásos és amatőr zenészek agyát, hogy felderítse az esetleges különbségeket közöttük.

A vizsgálat során a kutatók azt állapították meg, hogy a hivatásos zenészek agyában több szürkeállomány van, mint azokéban, akik egyáltalán nem vagy csupán kedvtelésből játszanak valamilyen hangszeren.

A legnagyobb szürkeállománnyal a billentyűs hangszeren játszó muzsikusok rendelkeznek.

Az átlagosnál több szürkeállomány azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hivatásos zenészek intelligensebbek lennének az átlagembernél - hangsúlyozták a kutatók, akiknek egyelőre azt sem sikerült tisztázniuk, hogy a gének vagy az éveken át tartó, folyamatos gyakorlás áll a szürkeállomány mennyiségbeli eltérésének hátterében.

*************************************************

When you listen to music, multiple areas of your brain become engaged and active. But when you actually play an instrument, that activity becomes more like a full-body brain workout. What's going on? Anita Collins explains the fireworks that go off in musicians' brains when they play, and examines some of the long-term positive effects of this mental workout: 

.