abszolút zene

abszolút zene

Abszolút: máshoz nem viszonyított, önálló, korlátlan, teljes, feltétlen. Ellentéte a relatív.
Az abszolút zene a 19. sz.-ban elterjedt esztétikai fogalom; "tiszta", "voltaképpeni", hangszeres zene.
Az abszolút zenében a lényeg csaknem kizárólagosan a tiszta zenei szépségben van, függetlenül attól, hogy a zene mit fejez ki.
Saját törvényei szerint formálódik és mentes minden zenén kívüli elemtõl, szövegektõl, funkciótól, alkalomtól és ábrázolástól. Közös tulajdonságai vannak az autonóm, és ellentétes a funkcionális zenével, programzenével.