dadaizmus

dadaizmus
dadaizmus
dadaizmus

.
Rövid életû, de érdekes, tanúlságos és máig ható mûvészeti irányzat.
A 20. sz elején, indult avantgard mozgalom hivei az elsõ világháború rettenetes élményei miatt veszni látták az emberi értékeket. Csalódtak a korban, amibõl rombolva, tagadva próbáltak menekûlni. Jelszavuk a "rombolás is alkotás", kifejezési eszközük a meghökkentés, botrány, polgálpukkasztás, céljuk a hagyományos értékek lerombolása volt.

A Dada-mozgalom a kétségbeesett ifjúság csalódottságát, reménytelenségét is kifejezi. Pozitívuma, hogy a mûvészet válságából a válság mûvészetévé tudott válni.
Hatása, hasonlósága felismerhetõ az underground és a punk mûvészetekben illetve mozgalomban.