DISC JOCKEY vizsga

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete

ORSZÁGOS SZÓRAKOZTATÓZENEI KÖZPONT

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

Telefon/fax: 342-5744, mobil: 06 30/9333-590

TÁJÉKOZTATÓ

A DISC JOCKEY (hanglemez bemutató) szakvizsgÁRÓL

Az Országos Szórakoztatózenei Központ (OSZK) és a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ) feladatkörébe tartozik többek között a zenészek, énekesek, táncosok és – több, mint 20 éve – a disc jockeyk képzése, vizsgáztatása, minősítése, szakvizsga, illetve hivatásos előadóművészi bizonyítványuk, működési engedélyük kiadása. Disc jockey tevékenységet a jogszabályok értelmében (pl: 43/1998. (VI.24.) IKIM rendelet) csak az végezhet, aki OSZK szakvizsgával rendelkezik!

I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

 A szakvizsga elméleti (írásbeli, szóbeli) és gyakorlati részből áll.

Követelmény, hogy a dj. jó kommunikációs készséggel, általános és szakmai ismeretekkel, zenei érzékkel és zeneanyaggal rendelkezzen. Elméleti tájékozottsága és gyakorlati tudása legyen alkalmas a közönség színvonalas szórakoztatására.

1. ELMÉLETI VIZSGA

a) Zenei ismeretek:

stílusok, irányzatok,

együttesekkel, előadókkal kapcsolatos kérdések,

aktuális, slágerlistás dalok és előadók, valamint zenei események ismerete,

szakkifejezések

b) Angol nyelvismeret (általános és szakmai):

dalcímek fordítása magyarra,

az előadók nevének és a számok címének helyes kiejtése,

angol zenei és műszaki szavak, szakkifejezések és rövidítések fordítása, értelmezése

c) Műszaki-technikai vizsga:

Hang- és fénytechnikai ismeretek

Az elméleti vizsgán segédeszközök (szótár, lexikon stb.) nem használhatók!

2. GYAKORLATI VIZSGA

Zenei műsor (diszkó) bemutatása élőben kb. 15 perc időtartamban az alábbiak szerint:

A vizsgára legalább 5 zenei blokkot kell összeállítani, melyeknek 6-6 különböző előadó zeneszámrészletéből kell állni kb. 15-15 perc időtartamban. A blokkokat úgy szerkessze meg, hogy azok önálló programok, műsorok legyenek. Készítsen róluk 2 példányban – a 4. oldalon található minta szerint – listát olyan csoportosításban és sorrendben, ahogyan azokat elő kívánja adni. A bemutatandó vizsgablokkot, illetve vizsgablokkokat a bizottság elnöke jelöli ki.

Műsora minél egyénibb, tartalmasabb és szórakoztatóbb legyen. Ennek érdekében minden – a szokásostól is eltérő – eszközt és lehetőséget is felhasználhat: tetszőleges zenei irányzatokat, diszkózási, műsorvezetői stílusokat és szórakoztatási eszközöket, ötleteket, melyek a közönség előtt is sikeresen megvalósíthatók.

Rátermettsége, tehetsége, felkészültsége és gyakorlata, zenei érzéke, stílusa, ötletessége és humora, kommunikációs-, beszéd- és szórakoztató készsége értékelési szempont csakúgy, mint zeneanyaga, annak szerkesztése, keverése, „eladása”.

A vizsgázónak ajánlatos – a hanglemez-bemutatás, zenei műsorvezetés bármelyik ágát is képviseli (pl. hagyományos, technikás) – mixelési és mikrofonhasználati tudással egyaránt rendelkeznie.

„Hagyományos” diszkó-programban a dj. szórakoztató és kommunikációs készsége, szövegének zenével való összhangja, hangulata, tartalma dominál. A vizsgán azonban legalább alapszintű mixelési tudás is szükséges.

„Technikás” produkcióknál a helyszínen megvalósított mixelés, a zenék – ritmusban, hangszínben, hangnemben történő – keverése a lényeg. A vizsgán pozitívumként értékelik, ha legalább alapszintű mikrofonhasználati tudással is rendelkezik.

„Univerzális” az a dj., aki egyaránt jól tud „hagyományos” és „technikás” programot előadni.

Az a vizsgázó, aki a disc jockey szakma egy területére specializálódott, a szakképesítést tevékenységében korlátozva kaphatja meg.

A vizsgán előre felvett mix és összekötő szöveg nem használható!

A bizottság – annak érdekében, hogy szakmai felkészültségét, tájékozottságát és rátermettségét felmérje – kiegészítő kérdéseket, illetve feladatokat (mixelés, felkonferálás, diszkóban adódó szituációk megoldása stb.) adhat.

II. A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

 A vizsgázó akkor kaphat szakképesítést, ha minden vizsgarészből (elmélet és gyakorlat) megfelelt.

Az elméleti vizsgarész mindhárom szakaszában a minimális követelményszint az egyes tétellapokon lévő kérdések harmadrészére adott helyes válasz (pl. 12 kérdésből 4). Aki a zenei és az angol tételekben sem éri el a minimumot, annak a vizsgája –akár a gyakorlati rész bemutatása nélkül is –sikertelennek tekinthető. Az a vizsgázó, aki egy elméleti szakaszban elégtelen, pótvizsgát tehet (három hónapon belül), ha a gyakorlati vizsgája sikeres.

A gyakorlati vizsgarészben elutasítható az, aki

a minimális követelményszintnek nem felel meg; (mixelés, összekötőszöveg),

a vizsgablokkjait nem a gyakorlati vizsga követelményeinek megfelelően állította és írta
össze ill. mutatta be,

nem a helyszínen, élőben mixel és/vagy mondja az összekötőszöveget, illetve

a listáján lévő zeneszámokat nem tudja a bizottság által megadott sorrendben lejátszani.

A gyakorlati vizsgarészből javítóvizsga nincs.

Az eredményt a helyszínen közli a bizottság elnöke.

A sikeres vizsgázók bizonyítványát 15 napon belül adjuk ki, illetve postázzuk. 

III. A VIZSGÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

A vizsgához 2 db lemezjátszót, illetve 2 db sebességszabályozós CD játszót, továbbá keverőt, erősítőt és hangfalakat biztosítunk. Ha egyéb hanghordozókat is használ, akkor azok lejátszásához szükséges berendezéseket hoznia kell magával csakúgy, mint a fejhallgatóját, mikrofonját és – ha lemezjátszót használ – a pick-up-jét. 

IV. JELENTKEZÉS A SZAKVIZSGÁRA

A vizsgára 18 éves kortól, legalább általános iskolai végzettséggel lehet jelentkezni az OSZK-nál. (Tanfolyami hallgatók 16 éves kortól tehetnek záróvizsgát.)

Az elméleti és gyakorlati vizsga együttes díja 15.000.- Ft.

A javítóvizsga díja 10.000.- Ft.

A kitöltött jelentkezési- és adatlap, valamint a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvény személyesen, faxon, vagy postán történő egyidejű benyújtásával lehet jelentkezni a vizsgára az OSZK-nál. Az így jelentkezetteket a következő vizsgára beosztjuk; annak helyéről és időpontjáról levélben küldünk értesítést.

 A dj. tanfolyam résztvevői a tanfolyam végén – az előadók segítségével – dönthetnek a vizsgára történő jelentkezésükről.

A szakvizsgára is felkészítő tanfolyamok tematikáit külön tájékoztató tartalmazza.

 

Budapest, 2000. szeptember                                     Országos Szórakoztatózenei Központ