elõadó-mûvészet

A zenemûvek hiteles, jól értelmezett megszólaltatása, tolmácsolása a közönség részére.
Más szóval, az adott mû elõadásra elõírt utasításainak figyelembevétele, ugyanakkor az elõadó saját, helyes felfogása szerinti értelmezésének megvalósítása. ►kommunikáció, szuggesztív