epilógus

Utószó, utójáték a zenemû vagy egy tétel befejezõ része.