feloldójel

Valamely elõjegyzést vagy módosítást érvénytelenítõ jel.