groteszk

Egyszerre nevetséges, borzongató, furcsa, különös és torz.
Össze nem illõ elemek társultsága; keveredik benne a reális és irreális, látszat és valóság, a komikum és tragikum, a fenségesség és az alantasság.
Az abszurd mûvekben is gyakori a groteszk jelleg, de a két fogalom nem azonosítható.
burleszk