hangszerszimbolika

A hangszerekhez az õsi, törzsi kultúrától napjainkig mágikus hiedelmek, mitoszok, kultuszok kapcsolódnak.
A hangszerek az ismeretlen világgal, az égiekkel illetve istennel történõ kommunikáció eszközei is.
Hangjukhoz (akusztikai tulajdonságaikhoz) asszociációk, õsi hiedelmek fûzõdnek, melyek egymástõl térben és idõben távoli kultúrákban is nagyon hasonlók.
lélek, kürt, líra, csörgõk, pánsíp, fuvola