liturgia

Liturgia: egyházi szertartás.
A liturgia: (görög: leiturgia, „közszolgálat”): a görög kultúrkörben még közmunkaként szerepel, de a kereszténységben megváltozott a jelentése. Jelenthet áldozatbemutatást, az evangélium hirdetését, szentmisét, de általánosan az egész egyházi szertartásmenetet.

Az egyházi- más néven liturgikus zene, vallásos szertartás alkalmára írott zene. A liturgikus zene fogalma általában a keresztény hagyománnyal társul, ami a zsidó zsinagógák zenei gyakorlatából fejlődött ki.
egyházzene

Why music matters for liturgy: