oktett

Nyolc énekhangból vagy hangszerbõl álló együttes, illetve erre írt zenemû.