ősbemutató

szinpadi mû, zenemû, film legelsõ, nyilvános elõadása, bemutatója; premier.