szimbolikus gesztus

Jelképes mozdulat, amelynek jelentését csak a jelrendszert ismerõk értik. Ilyen gesztusokkal, kéz- és szemjátékkal pl. a hindu táncosok történeteket adnak elõ.
természetes gesztus, vezénylés