térhatás

  1. A hanghullámokat a térben valami visszaveri, vagy elnyeli. Ráadásul az interferencia miatt ugyanazt a hangot különbözõ helyeken különbözõ erõsséggel lehet hallani. A közönség száma is meghatározó: egy ember kb. 1 m2 hangelnyelõ felületet jelent.
  2. A zenei elõadások hagyományosan egydimenziós (pódium-nézõtér) formájának feloldására, illetve kibõvítésére törekszik. Legismertebb válfaja a sztereofónia: a hangzások szétosztása, vagy vándorlása több hangszóró között.
    Korai elõzménye pl. a velencei kettõs kórus, de az új kezdeményezések változatosabbak; a hallgatóság körülveszi a pódiumot, vagy fordítva, a közönség van középen.
    Máskor a zenekart a terem különbözõ oldalaiban elhelyezkedõ csoportokra bontják, vagy a hangszercsoportok különféle alakzatokban, akár a közönség soraiban elvegyülve játszanak. ►instrumentális színház