trend

trend: irányzat, irányvonal, tendencia
trendy: egyre gyakoribbá, irányzattá váló; divatos.