zsargon

Egyes foglalkozási, illetve társadalmi csoportok által használt, egymástól eltérõ beszédmód, nyelvezet.
Nem azonos a jassznyelvvel.