zsolozsma

A katolikus egyházi szertartásokon elhangzó egyszólamú dallamok - himnuszok, antifónák, zsoltárok- gyûjtõneve.