african-american english vernacular

Az Egyesült Államokban élõ afrikai származású fekete afroamerikai (African-American) közösségek által anyanyelvként (vernacular) használt amerikai-angol nyelvváltozatok egyik összefoglaló nyelvészeti megnevezése.
Idõben visszafelé tekintve az AAEV számos elnevezése ismert és használatos: Ebonics, African American English, Black English, Black Vernacular, Black English Vernacular (BEV), Black Vernacular English (BVE), stb.
A hip-hopnak az AAEV az anyanyelve, így, különösen a gangsta rap népszerûségének köszönhetõen, világszerte hatással van a fiatalok nyelvhasználatára azok társadalmi hovatartozásától, hátterétõl, anyanyelvétõl függetlenül is.
Az AAEV nyelvtani szerkezeteinek egy része jelentõsen eltér a standard amerikai angoltól. Példa egy összevonási folyamat állomásaira nyelvtörténetileg, vázlatosan:
I am going to => I'm going to => I'm gwine / I's gwine => I'm gonna => I'm gon=> Ama (+ fõnévi igenév) gyakran I'ma írásmóddal. (http://rapnyelv.hu)