hillbilly

Hill-Billy; gúnyosan lekicsinylõ szóösszetétel (kb. "hegyi manó"), amin általában valamely távoli, elmaradott vidékrõl származó együgyû ember, faragatlan tahó értendõ.
Amerikában fõleg a délkeleti hegyi falvak (Appalachia) lakóinak gúnyneve.
A '40-es évektõl a country és western zene szinonimájaként is használatos, mivel annak gyökerei az itteni népzenébe nyúlnak vissza.