ars antiqua

"Régi mûvészet" utólagos elnevezéssel illették a 14. századi ars nova elõtti évszázadok egyházi zenéjét.