bagatell

csekélység; rövid, könnyed hangszeres zenemû, többnyire zongoradarab.
Mûfaji megjelölésként Beethoven használta elõször három zongoradarab-sorozatában, illetve François Couperin 1717-ben.