bárd

Kelta énekes és költõ, aki hõsöket dicsõitõ énekeket adott elõ. A 10. sz.-ban Walesben kettévált a rendjük udvari és házi bárdokra. Ez utóbbiak fontos szerepet játszottak a világi zene fejlõdésében, mivel egész a 19. sz-ig házaknál és ivókban muzsikáltak.