bohém

A 19. sz. jellegzetes (francia) alakja a könnyelmû optimizmussal élõ, kedélyes (mûvész)ember. Társadalmi helyzete kettõs: a felsõ és az alsó körökkel egyaránt kapcsolatban van.