csasztuska

1. Orosz népköltészeti mûfaj: tréfás-gunyoros hangvételû rövid dal.
2. Közismert dallam megváltoztatott szöveggel, rövid versikével énekelt változata. Tartalma, "mondanivalója" a trágártól az agitációs-politikaiig bármi lehet.