effektus

  1. Hatás, következmény, eredmény, jelenség, teljesítmény.
  2. Valamilyen techniknai eszközzel keltett hatás (pl. hang- vagy fényeffektus).

Effekt - kazettával ►

Doppler-effektus ►

Vizualizációs effektek:

.

.

affect

[verb uh-fektnoun af-ekt] verb (used with object)
1.
to act on; produce an effect or change in:
Cold weather affected the crops.
2.
to impress the mind or move the feelings of:
The music affected him deeply.
3.
(of pain, disease, etc.) to attack or lay hold of.

noun

4.
Psychology. feeling or emotion.
5.
Psychiatry. an expressed or observed emotionalresponse:
Restricted, flat, or blunted affect may be asymptom of mental illness, especiallyschizophrenia.
6.
Obsolete. affectionpassion; sensation;inclination; inward disposition or feeling.

Tamás megjegyzései: 
"effekt" füzetbõl. Hivatkozások [[›effekt, jingle, szignál, stb]]