hang

A hang egyszerû természeti jelenség.
Ezzel szemben a zene (zenei hang) az ember által mûvészetté, tudománnyá fejlesztett hang(zás).

A hang fizikai-akusztikai értelemben mindenfajta mechanikai rezgésfolyamat következménye.
Az ember ezekbõl csak a kb. 20 - 20000 Hz közötti rezgéstartományt hallja, (öregkorban jóval kevesebbet), az infrahangokat és ultrahangokat nem érzékeli.
A hangot nem csak a fülünkkel halljuk, de a bőrünk, koponyacsontjaink is részt vesznek az érzékelésben. (Egy érdekes példa ►)

Általánosságban, ha a rezgés szabályos, harmonikus, akkor zenei hangról, ha szabálytalan, akkor zörejrõl beszélünk.
akusztika, kamarahang, normálhang
hangjegyírás

Montágh Imre: A vokális csatorna (a hang)