epigramma

epigramma (görög): eredetileg (sír)felirat, utóbb költõi mûfaj: csattanós, rövid, jellemzõ, ötletes költemény.
Jelent tömören megfogalmazott zenei gondolatot is.