esztétika

Az esztétika a görög aisztheszisz = érzékelés, észlelés szóból származik.
Az esztétikum törvényszerûségeivel, a mûvészi széppel és értékkel foglalkozó tudományág. A mûvészet, a mûvészi alkotás, módszerek és mûfajok elmélete.
zeneesztétika