zeneesztétika

A zenének az emberi érzékekre és értelemre gyakorolt hatásával foglalkozó tudományág. ►esztétika
affektus-tan