fényzongora

Hangok, fények és színek kombinációjára szolgáló szerkezet.
A látás és hallás, a vizuális és akusztikai közeg egyesítésére már évszázadok óta folytak kísérletek (pl. Newton, Goethe). Feltehetõen Castel francia szerzetes 1720 körül szerkesztett clavecin oculaire-je volt az elsõ ilyen jellegû hangszer; billentyûit színes szalagokkal kötötte össze. E kísérlet voltaképpen a multimediális gondolkodás korai megjelenési formája; az ilyen jellegû próbálkozások a 20. sz. elején megsokszorozódtak. ›szinesztézia, színhallás, hangfestés