geg

geg (gag): poén, ötlet, vicc. Váratlan fordulatra, tréfás ötletre, helyzetkomikumra épülõ hatáselem.
Gegnek nevezik a koncerten elõforduló, különösen meglepõ vagy sokkoló eseményeket is.
Az ötleteléssel hivatásszerûen a gagman foglalkozik.