gyermekdal

Csekély hangterjedelmû, gyakran csak két hangból álló, beszédszerû dalocska.
mondóka, pentatónia