head arrangement

Az együttes tagjai által eltervezett, megbeszélt vázlatos hangszerelés, mûsorvázlat, amelyet nem kottáznak le, csak fejben tartják. (Alkalmazását vagy az összeszokottság és kiváló improvizációkészség, vagy a kotta ismeretének hiánya indokolja.)