hujákolás

a hüdintéshez hasonló (de terc-hangközû) kiáltás-forma a dél-dunántúli falvak hujákolása, (ahol a dráva egyik partjáról üzennek a másik oldalra ilyen dallamos kiáltásokkal, vagy a határból, illetve a falu egyik részébõl a másikba adnak meghatározott értelmû jelzéseket).