ihlet

Mûvészi alkotásra ösztönzõ felfokozott lelkiállapot, hangulat. Kiváltója élmény, természeti jelenség, érzelmi hatás, személy vagy a Múzsa csókja egyaránt lehet.
"Nagy kérdés: remeket mi teremt, a tudás vagy az ihlet?
Nem hiszem én, hogy az ihlet kincsei nélkül elég a
szorgalom egymaga, sem hogy minden a puszta tehetség.
Így szorul egyik a másikra, s vele hû frigyet igy köt"
Horatius: Ars poetica