impromtu

Hangszeres, fõként zongorára irt improvizatív darab.