intenzitás

A hatás erõssége, elevensége, elmélyültsége, belsõ feszültsége, hatásfoka.