kakofónia

Rossz hangzás, hangzavar; a zene, a hangrendszer belsõ törvényeinek megszegése, vagy a hangzás szubjektív megítélése. (Nem azonos a disszonanciával.)
1. Tudatosan használatos pl. a programzenében kellemetlen képzettársítások fölidézésére.
2. Új zenei stílusok kialakulása idején gyakran kakofónnak mondanak olyan hangzatot is, mely újszerûségénél fogva szokatlan.
3. A nem szándékolt hangzavar gyakorlatlan hangszerelõk vagy az elõadók hibájából áll elõ.