katarzis

A mûvészeti alkotások által a befogadóban kiváltott nagyfokú hatás, megtisztulás.

Katarzisban az ember kiemelkedik a hétköznapból egy magasabb erkölcsi-lelki világba.

Katarzist bármilyen műfajú és színvonalú alkotás ki tud váltani, ha a megfelelő ember találkozik a megfelelő művel.