listen

listen: (meg)hallgat, (oda)figyel
listen to music: zenét hallgat
listener: hallgató (személy)
listener research: közvélemény-kutatás rádióhallgatók között