magnetofon

.

Tamás megjegyzései: 
1962 A PHlLlPPS GYÁR forgalomba hozza a ka­zettás magnetofonokat