Manuscript

Manuscript
Manuscript

.
Kézirat, kézzel írott szöveg, kotta.
 ► autográf

A 20. sz. legfontosabb és legértékesebb kézirata 4,34 millió dollárért lett elárverezve 1987-ben. Az 508 oldalas könyv Mozart sajátkezüleg írt szimfóniáinak anyagát tartalmazza.