marimba

Afrikai eredetû, xilofonszerû dallamjátszó ütõhangszer.
Ellentétben a xilofonnal és a vibrafonnal, lapjai fából készülnek, amiket pálca alakú verõkkel szólaltatnak meg.