mark

Jelzés, jelzéssel lát el, márka, védjegy. (pl. tempo mark = tempójelzés)