montázs

montázs: összerakás, összeállítás.


Különbözõ mûvészeti ágazatokban alkalmazott kompozíciós, technikai eljárás, amit avantgárd alkotók honosítottak meg. Lényege, hogy különbözõ anyagok, elemek, részletek összeillesztésével egy új alkotást, mûvészi és gondolati egységet hoznak létre. A montázs a filmmûvészet leglényegesebb kifejezési eszköze. A líra és az epika mellett a dráma is alkalmazza. Színházi elõadásokban az egymás utáni, átmenet nélküli gyors képfelvillanások segítik a mû cselekményének, helyszíneinek tömörebb, korszerûbb megjelenítését, amit a különleges fényhatások és más effektusok csak tovább fokoznak. A montázs a képzõmûvészetben több, mint technika: alkotási elv, ahol a gondolat a mû lényege. Egyik népszerü ága fotomontázs. A zenei montázs a modern technikai eszközök megjelenésével terjedt el. Különbözõ hangforrások felvett hangjainak kombinációját jelenti rádióban, filmen, az elektronikus és a konkrét zenében, illetve a komoly- és a könnyûzenében egyaránt. ►kollázs