óda

Magasztos, ünnepélyes, emelkedett stílusban írt lírai költemény zenei kisérettel vagy anélkûl.
Egyik válfaja a himnusz.
pátosz

Beethoven: Örömóda