kíséret

Zenei kíséret (accompaniment):

  1. A többszólamú zenében a vezetõ dallamnak alárendelt szólam/ok neve. (Nem helyes a kíséret kifejezést használni akkor, ha a résztvevõk egyenrangú zenei feladatot teljesítenek.)
  2. Billentyûs hangszereken a bal kéz játssza a kíséretet, mialatt a jobb kéz a dallamot.
  3. Énekesek hangszeres (instrumentális) és/vagy vokális kísérete
    background, korrepetitor.

A zenei kíséretben a ritmushangszerek, akkordhangszerek, és a basszus játsszák a legfőbb szerepet.