palotás

A 19. sz.-ban elterjedt, páros ütemû magyar társastánc, a verbunkoszene elõkelõ, báltermi válfaja.