ütem

Az ütem (bar, measure, taktus) a metrum egységei, amelyeket a kottában függõleges ütemvonalak választanak el egymástól. (A zenedarabok végén mindig kettõs ütemvonal áll.)
ütembeosztás, ütemezés, ritmus

A karmester első ütése –bármilyen ütem esetén- mindig lefelé, az utolsó pedig felfelé mutat.