portato

A staccato és a legato közötti játékmód; a hangok elkülönített, mégis szoros egymásutánja. A kötõív alatt, a kottafejek fölött elhelyezett pontokkal szokás jelölni.